Επικοινωνία

Ιατρείο

Αναστασίου Τσόχα 18 – 20, Πλ. Μαβίλη 115 21 Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 64 40 914

Μαιευτήριο Μητέρα

Ερυθρού Σταυρού 6, Μαρούσι

Email

v.dimitreli@gmail.com