Αντισύλληψη

Αντισύλληψη

Υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων μεθόδων πρόληψης της κύησης, με δημοφιλέστερες τα προφυλακτικά και τα αντισυλληπτικά χάπια. Η απόφαση για το ποια μέθοδος είναι η σωστή μπορεί να είναι δύσκολη επειδή υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όπως το κόστος, τα σχέδια μελλοντικής κύησης, οι παρενέργειες και άλλα.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Οι περισσότερες μέθοδοι αντισύλληψης είναι πολύ αποτελεσματικές αν χρησιμοποιούνται σωστά. Ωστόσο, ενδέχεται να αποτύχουν για αρκετούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης χρήσης και συνεπώς αποτυχίας του φαρμάκου, της συσκευής ή της ίδιας της μεθόδου.

Ορισμένες μέθοδοι αντισύλληψης όπως οι ενδομήτριες συσκευές (IUD) και οι εμφυτεύσιμες μέθοδοι έχουν μικρό κίνδυνο αποτυχίας (κύηση). Αυτό συμβαίνει επειδή η ορθή χρήση τους είναι απλή.

Συνολικά, οι μέθοδοι αντισύλληψης που σχεδιάζονται για χρήση κατά τη στιγμή ή κοντά στο χρονικό σημείο της ερωτικής επαφής (π.χ. προφυλακτικό ή διάφραγμα) είναι λιγότερο αποτελεσματικές από ό, τι άλλες μέθοδοι αντισύλληψης (πχ. IUD, αντισυλληπτικό χάπι). Στην περίπτωση που ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε αντισύλληψη ή η μέθοδός σας αποτύχει, υπάρχει η επιλογή να μειώσετε την πιθανότητα κύησης έως και 5 ημέρες από τη στιγμή της ερωτικής επαφής, με χρήση επείγουσας αντισύλληψης (ή «χάπι της επόμενης μέρας»).